Medzery medzi zubami: Ako ich odstrániť? Prečo vznikajú?
Bratislava Michalovce Birmingham

Medzery medzi zubami: Ako ich odstrániť? Prečo vznikajú?

Medzera medzi zubami nemusí byť len estetickým problémom, jej odstránenie môže byť potrebné aj z praktického hľadiska. V článku sa dočítate prečo medzery medzi zubami vznikajú a v čom spočívajú výhody liečby strojčekom. Tento článok vám zjednoduší rozhodovanie, ak s návštevou odborníka ešte stále váhate.

MDDr. Antónia Rošková
logo 02.marec 2022 · 8 min čítania

Veríme, že článok bude pre vás užitočný. Ak budete potrebovať poradiť, kontaktujte nás.

Prítomnosť väčších a početnejších medzier uľahčuje pacientovi čistenie a umožňuje mu zabezpečiť lepšiu ústnu hygienu.

Na druhej strane, prítomnosť medzierok v celom rozsahu chrupu nie je úplne estetická a to je zväčša hlavný dôvod, ktorý pacienta zvykne trápiť a prečo vyhľadá čeľustného ortopéda.

Medzera medzi zubami má odborný názov

Medzeru medzi hornými jednotkami nazývame diastéma, medzery inde v chrupe sa označujú ako trémy. 

Prítomnosť viditeľnej medzery medzi zubami nemusí byť len estetickým problémom. V niektorých prípadoch môžu prítomné medzery medzi zubami pacientovi spôsobovať každodenné ťažkosti. Všetky tieto problémy s pacientom konzultujeme už na úvodných stretnutiach.

Ortodoncia a čeľustná ortopédia Ortho Keep Smiling

Prečo vzniká medzera medzi zubami?

Ideálny chrup, ktorý vyhovuje nielen estetickým, ale aj tvarovým a funkčným požiadavkám musí spĺňať určité kritéria. Medzi ne patrí napríklad to, že susedné zuby sú v kontakte, čo znamená, že sa dotýkajú svojimi bočnými plôškami susedných zubov a tieto spojenia prebiehajú pravidelne.

V určitých prípadoch sa u pacientov stretávame s medzierkami, pričom príčin ich vzniku je hneď niekoľko:

 • vysoký úpon uzdičky – najčastejšie sa stretávame s medzerou medzi hornými jednotkami, kedy uzdička hornej pery siaha medzi tieto dva zuby, čím im nedovoľuje prirodzene sa k sebe priblížiť.
 • genetická predispozícia – veľkosť a tvar zubov a čeľustných kostí je ovplyvnený geneticky, v prípade, že zuby sú menšie a čeľustné kosti naopak väčšie, u pacienta vidíme medzierky medzi zubami, častokrát aj v celom rozsahu chrupu.
 • strata zuba alebo neprítomnosť zárodku zuba je ďalšou príčinou vzniku medzery v chrupe, vzniká tak viac priestoru pre menej zubov a výsledok je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade.
 • zlozvyky, ako napríklad nesprávne prehĺtanie, cmúľanie palcov či cumľov je príčinou vzniku čeľustných anomálii často v kombinácii s medzerami v chrupe.
 • ochorenie parodontu – parodont je závesný aparát, ktorý drží zub na svojom mieste. V prípade jeho zápalu sa kosť rozpúšťa, zuby strácajú oporu a začínajú sa posúvať, navzájom odďaľovať a výsledkom je medzerovitý chrup.
 • okrem iného môže byť príčinou medzery aj nadpočetný zub, ktorý sa neprerezal alebo iné teleso v kosti (cysta, nádor), ktoré spôsobí, že zuby sa neprerežú do tesnej blízkosti resp. sa od seba vzdiaľujú.

medzery medzi zubami

Medzera medzi zubami u detí je zvyčajne bežná súčasť vývoja chrupu

Mliečne zuby sú menšie, a preto sú medzierky v mliečnom chrupe ich prirodzenou, priam žiadanou súčasťou. Predstavujú akýsi rezervoár miesta pre väčšie trvalé zuby. 

S medzerami v chrupe detí sa nestretávame len v mliečnom, ale aj vo včasnom zmiešanom chrupe. Prerezávajúce sa horné jednotky sú od seba spočiatku ďalej a je medzi nimi prítomná medzera (diastéma). Netreba sa jej však obávať, častokrát sa sama uzavrie prerezaním ostatných trvalých zubov

Ak však má vaše dieťa diastému a radi by ste tento stav prekonzultovali s nami, sme tu pre Vás.

Ukážky liečby nájdete na našom Instagrame.

Ortodoncia a čeľustná ortopédia Ortho Keep Smiling

Zistite ešte dnes ako vám Ortho Keep Smiling dokáže pomôcť

Konzultácia – ponúkame vám bezplatnú konzultáciu online formou alebo priamo u nás v ambulancií

Strojčeky na zuby – ponúkame vám 3 druhy strojčekov na zuby

Medzier medzi mliečnymi zubami sa nemusíte obávať, je tu však ALE

Mliečny chrup je náchylnejší na vznik zubného kazu, hlavnú úlohu na jeho vzniku má nedostatočná ústna hygiena. Zároveň sa tu uplatňuje aj fakt, že mliečne zuby sú menej mineralizované ako zuby trvalé a teda sú o čosi mäkšie a vzniku zubného kazu preto odolávajú menej.

Medzerovitý mliečny chrup je preto veľkým plusom. Zabezpečenie dostatočnej ústnej hygieny je podstatne jednoduchšie. Práve zdravý mliečny chrup predstavuje ideálny základ pre rast trvalých zubov.

Je však dôležité, aby sa rodičia už v detskom veku zameriavali na návyky svôjho dieťaťa. Z neškodných reflexov sa časom môžu vytvoriť zlozvyky, ktoré vedú k nesprávnemu postaveniu trvalých zubov.

Príkladom sú prehĺtacie reflexy, kedy jazyk namiesto podnebia tlačí na predné zuby. Práve tento konštantný tlak na predné zuby spôsobuje ich vytláčanie vpred a vzájomné odďaľovanie.

Ešte častejším príkladom je sací reflex u detí, či už pri dojčení, cmúľaní palca alebo cumľa. Sací pohyb vyvíja tlak na predné zuby, v dôsledku čoho sa zuby prirodzene posúvajú dopredu. Okrem vytvorenia medzery sa v týchto prípadoch stretávame aj s čeľustnou anomáliou – predhryzom.

Poisťovňa prispieva na liečbu až 450€ avšak iba do 18 roku života.

Ak sa tieto zlozvyky neodstránia včas, sú príčinou odchýlok nie len v mliečnom ale aj trvalom chrupe a ich samovoľná úprava už nie je bez liečby možná.

S medzerami v mliečnom chrupe sa stretávame aj pri strate mliečnych zubov. Ak došlo k strate zuba prirodzenou cestou a v blízkej dobe očakávame prerezanie trvalého nástupcu, ide o bežný a dočasný jav, ktorý nevyžaduje žiaden zásah.

Mliečne zuby udržujú priestor pre zuby trvalé. Ak však došlo k strate zuba predčasne, zub bol napríklad vytrhnutý kvôli rozsiahlemu zubnému kazu, vzniká medzera.

Cieľom však nie je túto medzeru uzavrieť a rovnako ani vyčkávať na prerezanie trvalého nástupcu. Susedné zuby sa začnú posúvať a skláňať do medzery, čím strácame priestor pre trvalý zub. Je potrebné, aby sa táto medzierka udržala a preto v tomto prípade odporúčame konzultáciu s odborníkom.

Ortodoncia a čeľustná ortopédia Ortho Keep Smiling

Odstránenie medzery medzi zubami pacienti zvažujú predovšetkým z estetického hľadiska

Prítomnosť väčších a početnejších medzier uľahčuje pacientovi čistenie a umožňuje mu zabezpečiť lepšiu ústnu hygienu. Na druhej strane, prítomnosť medzierok v celom rozsahu chrupu nie je úplne estetická a to je zväčša hlavný dôvod, ktorý pacienta zvykne trápiť a prečo vyhľadá čeľustného ortopéda.

Ak za medzerovitým chrupom stoja zlozvyky, je potrebné odstrániť ich. Ak je príčinou medzier, spôsobených migrovaním zubov, ochorenie parodontu, je potrebné riešiť najprv tento problém. V oboch prípadoch ale nasleduje liečba čeľustným ortopédom, a preto sme tu pre Vás.

grafických animáciách si môžete pozrieť, ako strojček dokáže pomôcť aj pri iných typoch čeľustných odchýlok. 

Čo znamená medzera medzi prednými zubami?

Medzera medzi prednými zubami (diastéma) je častým dôvodom, pre ktorý ľudia vyhľadajú čeľustného ortopéda.

Prítomnosť veľkej medzery medzi jednotkami je hlavne estetický problém, avšak pacientovi môže spôsobovať aj diskomfort. V dôsledku dráždenia ďasna potravou môže dochádzať k vzniku zápalu, objaviť sa môže aj problém s vyslovovaním niektorých hlások. 

Ako sme už spomínali, jedným z dôvodov vzniku medzery je nepomer medzi šírkou zubov a čeľustných kostí.

Veľmi častou príčinou medzery medzi prednými zubami je však aj vysoký úpon uzdičky hornej pery. Pri pohybe pery, či už pri jedení, rozprávaní alebo otváraní úst dochádza k ťahu na túto uzdičku, čím sa zvyšuje riziko vzniku zápalu ďasna v tomto mieste a následne ochorenia parodontu. Tento stav je potrebné riešiť dostatočne včas, aby sa predchádzalo predčasnej strate zubov v budúcnosti.

Zvyšuje zubná niť medzeru medzi zubami?

Prítomnosť medzier v chrupe má svoje plusy aj mínusy. Menšie medzierky medzi zubami môžu byť príčinou diskomfortu pacienta. Zachytávanie jedla medzi nimi môže pacienta počas dňa obťažovať, zvyšuje sa riziko vzniku zápalu ďasien a tiež zubného kazu práve v medzizubných priestoroch.

Aj keď sa môže zdať, že v medzerovitom chrupe je zabezpečenie dostatočnej hygieny jednoduché, nie je to úplne tak. V jednom aj druhom prípade netreba hygienu zanedbávať.

Používanie zubnej kefky a medzizubných pomôcok ako sú zubná niť, či medzizubné kefky je veľmi dôležité.

Ich používaním sa Váš problém nezhorší, naopak pomáhajú vaše zuby chrániť pred vznikom spomínaných ťažkostí.

Dentálna niť má plochý tvar, tenkú hrúbku. Je navrhnutá podľa prirodzenej medzery medzi zubami, teda nebude ju zväčšovať. 

Pozor si však dajte na to, ako s týmito pomôckami manipulujete. Nebojte sa poprosiť svojho zubára o ukážku správneho postupu.

Vyplnenie medzery medzi zubami nechajte na odborníka

Ako pri každom medicínskom probléme, aj tu je potrebné obrátiť sa na špecialistu.

Proces fungovania v našej ambulancii

 1. Na úvodnej bezplatnej nezáväznej konzultácii zhodnotíme stav vašich zubov a ďasien. Predstavíme vám liečebné možnosti, ktoré sú pre vás dostupné spolu s predbežným cenovým plánom.
 2. Po komplexnom vyšetrením vám ponúkneme riešenie, zhotovíme RTG snímky a navrhneme liečbu, ktorá bude pre vás najvhodnejšia.
 3. Ak to stav vášho chrupu dovoľuje, ideálnou možnosťou je ortodontická liečba a nasadenie strojčeka.
 4. V rámci liečby zuby posúvame až po jej finalizáciu, kedy sú vaše zuby v požadovanom stave.
 5. Nasleduje sňatie strojčeka.
 6. Posledným krokom je retenčná fáza, ktorá slúži na udržanie stavu, a to najčastejšie pomocou plastových ortodontických dláh. 

Bližšie informácie o jednotlivých krokoch fungovania procesu liečby nájdete na našej web stránke.

Existuje spôsob ako opraviť medzeru medzi zubami čo najrýchlejšie?

Odstrániť medzeru medzi zubami je možné viacerými spôsobmi. Ak sa jedná o menšiu medzeru medzi prednými zubami, je možné vyplniť medzeru plombou.

Do úvahy tiež pripadá zhotovenie koruniek či faziet.

V oboch prípadoch je však nutné zub čiastočne obrúsiť a teda dochádza k strate zubných tkanív a oslabovaniu zuba. Taktiež treba myslieť na to, že týmito zásahmi sa mení tvar aj šírka ošetrovaného zuba. 

Ortho Keep Smiling ortodoncia a čeľustná ortopédia

Ako odstrániť medzeru medzi zubami najefektívnejšou liečbou?

Z hľadiska čo najmenšieho zásahu do zubných tkanív, je liečba strojčekom ideálnym spôsobom, ako túto odchýlku riešiť.

Zubné strojčeky sú schopné vyvíjať tlak a ťah na zuby, čím ich posúvajú do požadovanej polohy a prítomné medzery v chrupe uzatvárajú.

Strojček rieši stav komplexne, a preto výsledkom nie je len uzatvorenie medzery či medzier, ale aj úprava postavenia ostatných zubov, a to bez zmeny ich tvaru. Výsledkom je harmonický a krásny úsmev. 

Na tomto odkaze si môžete pozrieť fotky našich pacientov pred a po liečbe.

Aké strojčeky na zuby vám ponúkame na vyriešenie problému s vaším chrupom?

Cena liečby strojčekom zahŕňa nielen uzavretie medzery medzi zubami, ale aj vyrovnanie zubov

V prípade liečby strojčekom cena závisí od viacerých parametrov. Rozhoduje vek pacienta, náročnosť diagnózy, dĺžka liečby a samozrejme výber konkrétneho typu strojčeka.

Damon technológia strojčekov je v súčasnosti najnovší systém liečby. Posun zubov je efektívnejší, menej bolestivý a celkovo môže byť liečba oproti klasickému strojčeku rýchlejšia až o tretinu.

Výhody Damon strojčekaVýhody klasického strojčeka
rýchlejšia a efektívnejšia liečbalacnejšia liečba
najmodernejšia technológiadostupnosť keramickej verzie
nižší počet návštev
menej bolestivý posun zubov
dostupnosť keramickej verzie

Častým problémom, s ktorým sa stretávame a to najmä u starších pacientov, je estetickosť nosenia fixného aparátu. V tomto prípade je vhodným riešením strojček Invisalign, pretože je takmer neviditeľný a zuby posúva tlakom a sériou individuálne zhotovených plastových dláh.

Pacient má na výber z rôznych alternatív, práve preto sa cena pohybuje v rozmedzí od 700€ pri fixných aparátoch do výšky 4 800€ za neviditeľný strojček Invisalign.

Výhody metódy sú nielen odstránenie medzery medzi zubami, ale nosením strojčeka sa pacientovi opraví skus a krivé zuby sa vyrovnajú.

strojček na zuby Invisalign

Zhrnutie

Medzera medzi zubami vo väčšine prípadov predstavuje estetický problém, ktorého vyriešením sa pacient cíti spokojnejšie, sebavedomejšie a viac sa usmieva. Prvým krokom je zverenie sa do rúk špecialistu. Komplexným riešením je liečba prostredníctvom strojčeka, ktorý svojím pôsobením dokáže upraviť nesprávne postavenie zubov či čeľustí, vrátane odstránenia medzery medzi zubami.

Ortodoncia a čeľustná ortopédia Ortho Keep Smiling
Verím, že ste našli všetky potrebné informácie

Ak nie, neváhajte kontaktovať ambulancie Ortho Keep Smiling.

Napíšte nám
Túžite po rovných zuboch? arrow up