Zubný röntgen: Čo môže odhaliť?
Bratislava Michalovce Birmingham

Röntgen zubov: Nevyhnutný krok pre presnú diagnózu a zdravý úsmev!

Zubný röntgen je nevyhnutnou súčasťou moderného zubného lekárstva. Má nezastupiteľnú úlohu pri prevencii, diagnostike aj liečbe mnohých stavov, s ktorými sa zubný lekár v praxi stretáva. 

MDDr. Antónia Rošková
logo 27.marec 2024 · 4 min čítania

Dnešná moderná doba umožňuje zhotoviť röntgen priamo v ambulancii zubného lekára na počkanie a práve preto je jeho prínos nezameniteľný. V tomto článku si zhrnieme základné informácie o tom, prečo je röntgen taký dôležitý a či je zhotovenie röntgenových snímok bezpečné.

V akých oblastiach zubného lekárstva má zubný röntgen využitie a aké sú jeho výhody? 

Zubný röntgen a prevencia 

Pri bežnej preventívnej prehliadke lekár skontroluje stav ústnej dutiny – vizuálne skontroluje prítomné výplne, zhodnotí okom viditeľné kazy, stav ústnej hygieny a taktiež stav ďasien a slizníc. Teraz prichádza ale! Nie všetky plôšky zubov sú pri vyšetrení viditeľné okom. 

Medzizubné priestory, sú najčastejším miestom, kde sa zubné kazy tvoria a vôbec nemusia byť viditeľné, dokonca ani v pokročilých štádiách. Zhotovenie záhryzových rtg snímok umožní nájsť aj malé kazové lézie a ošetriť ich ešte predtým, ako začnú spôsobovať akékoľvek ťažkosti. Vďaka tomuto röntgenu vidíme aj prípadné kazy pod starými výplňami, okraje výplní a miesta pod nimi, kde síce kaz ešte nemusí byť, ale môže sa tam vytvoriť. 

Okrem malých röntgenových snímok existuje aj panoramatický röntgen. Ten nám umožňuje zobraziť nielen zuby, ale aj okolité štruktúry a kosť. Vieme na ňom posúdiť stav kosti, jej prípadný úbytok, vidíme na ňom zápaly v okolí koreňových hrotov a taktiež je vďaka nemu možné odhaliť aj tumory.

Zubný röntgen a ošetrenie koreňových kanálikov 

Ošetrenie zubných kanálikov je liečebný postup, kedy sa lekár snaží zachovať zub v ústnej dutine aj napriek tomu, že došlo k jeho odumretiu. Koreňové kanáliky sú malé kanáliky vo vnútri zuba, v ktorých za normálnych okolností prebiehajú cievy a nervy. Tie sa pri ošetrení odstránia, kanáliky sa vyčistia a následne sa zaplnia koreňovou výplňou. Lekár ošetruje časť zuba, ktorá je skrytá v kosti. A preto, aby si bol lekár istý výsledkom ošetrenia, je röntgenová snímka jeho nevyhnutnou súčasťou.

Zubný röntgen a chirurgické ošetrenie 

Najčastejším chirurgickým zákrokom v ústnej dutine je nepochybne extrakcia zuba. Pred extrakciou zuba je vhodné vedieť ako je zub v kosti uložený, aký tvar majú jeho korene a tomu prispôsobiť samotný priebeh extrakcie. To nezistíme nijak inak, ako zhotovením röntgenovej snímky.

Rovnako je možné zhotoviť snímky aj po trhaní zuba s cieľom skontrolovať, či bol zub vytrhnutý celý a či v kosti neostala jeho časť, ktorá by mohla komplikovať hojenie. 

Röntgen je taktiež neodmysliteľnou súčasťou aj iných chirurgických zákrokov – ako napríklad implantovanie. Pred zavedením implantátov je potrebné vedieť, koľko kostí a v akom stave je kosť v mieste budúceho implantátu. Následne sa po implantácii a pri pravidelných kontrolách robí kontrolný röntgen. Ide o špeciálny 3D röntgen, ktorý umožňuje vidieť trojrozmernú štruktúru kosti. Je podstatne presnejší a pre chirurga prináša mnoho dôležitých informácii k tomu, aby ošetrenie bolo úspešné.

Zubný röntgen a protetika 

Zhotovenie röntgenových snímok má svoj význam aj pri zhotovení mostíkov a koruniek. Ide predovšetkým o kontrolu presnosti ošetrenia – je dôležité aby korunka nasadala na zub presne, bez previslých okrajov, ktoré by mohli byť príčinou nadmerného hromadenia povlaku a následného pokazenia zuba pod korunkou. 

Rovnako by pod žiadnou korunkou nemala byť prítomná štrbina, keďže aj tu vznikne nečistiteľné miesto, ktoré môže viesť k vzniku kazu a jeho nepozorovanému šíreniu. 

Röntgen a ortodoncia 

Zhotovenie röntgenových snímok je dôležité aj v ortodoncii. Postavenie zubov, sklon koreňov, prítomnosť nadpočetných zubov, medzier alebo stav kosti, to všetko sú informácie, ktoré röntgenové snímky poskytujú ortodontistovi a sú nesmierne dôležité pre správny a úspešný priebeh liečby. 

Röntgenové snímky v detskom veku

Súčasné röntgenové prístroje využívané dennodenne v zubnom lekárstve nepredstavujú riziko pre detských ani dospelých pacientov. A práve preto neexistuje dôvod, prečo sa röntgenovým snímkam u detských pacientov vyhýbať. 

Rovnako ako u dospelých aj u detí vznikajú kazy na mliečnych zuboch, ktorých neošetrenie vedie k bolesti a zbytočným komplikáciám. Preto sú röntgenové snímky štandardnou súčasťou preventívnych prehliadok aj u tých najmenších. A kedy je ten sprány čas? Napr. zhotovenie záhryzových rtg snímok nemá dolnú hranicu – závisí to od chrupu pacienta. V medzerovitom chrupe s veľkou pravdepodobnosťou nenájdeme žiadne kazy v medzizubných priestoroch a preto je možné rtg odložiť na neskôr. Ak však nájdeme tesné body kontaktu medzi zubami u iného pacienta v rovnakom veku je zhotovenie röntgenových snímok už opodstatnené. 

Zhotovenie panoramatického röntgenu má za normálnych okolností zmysel až v čase prerezania prvých trvalých stoličiek (šestiek) – to znamená okolo šiesteho/siedmeho roku života. Hlavným cieľom je skontrolovať, či sú prítomné všetky zárodky trvalých zubov. 

Bezpečnosť zubného röntgenu 

Každý deň dostáva každý jeden človek určitú dávku žiarenia z prostredia okolo nás. Denne absorbuje organizmus každého z nás 0,0057 mSv ionizačného žiarenia. 

Pre porovnanie:

1 panoramatická snímka0,002 mSv3x menšia dávka akú denne pacient dostane z prostredia okolo seba
1 záhryzová snímkalen 0,00065 mSv9x menej ako je denná dávka žiarenia

Pre bezpečnosť všetkých röntgenových vyšetrení bola stanovená maximálna dávka za rok 100 mSv – to je maximálne povolené množstvo žiarenia za rok, ktoré ešte nepoškodí zdravie. Tak len pre zaujímavosť, aby ste túto hodnotu dosiahli zhotovením malých záhryzových snímok, muselo by ich byť v jednom roku zhotovených viac ako 150 000. 

Zubný röntgen je preto bezpečná preventívna a diagnostická metóda, ktorá prináša nespočetné množstvo výhod. V dnešnom svete je neodmysliteľnou súčasťou modernej medicíny ako celku, vrátane zubného lekárstva. 

FAQ: Odpovede na najčastejšie otázky o röntgenových snímkoch.

Aká je dávka žiarenia pri zubnom röntgene?

Každý deň dostáva každý jeden človek určitú dávku žiarenia z prostredia okolo nás. Denne absorbuje organizmus každého z nás 0,0057 mSv ionizačného žiarenia. 

Pre porovnanie:

  • 1 panoramatická snímka predstavuje 0,002 mSv – čo je cca 3x menej ako je denná dávka žiarenia
  • 1 záhryzová snímka predstavuje len 0,00065 mSv – čo je takmer 9x menej ako je denná dávka žiarenia

Je zubný röntgen vhodný pre deti?

Zubný röntgen je nielen vhodný, ale aj nevyhnutný pre správne ošetrenie najmenších. Súčasné röntgenové prístroje využívané dennodenne v zubnom lekárstve nepredstavujú riziko pre detských ani dospelých pacientov. Práve preto neexistuje dôvod, prečo sa röntgenovým snímkam u detských pacientov vyhýbať. 

Rovnako ako u dospelých aj u detí vznikajú kazy na mliečnych zuboch, ktorých neošetrenie vedie k bolesti a zbytočným komplikáciám. 

Aké sú alternatívy k zubnému röntgenu?

Žiadne alternatívy nie sú. Röntgen je nevyhnutná súčasť vyšetrenia a ošetrenia v každom lekárskom odvetví. Pokiaľ chce zubný lekár ošetrovať v súlade s modernými metódami, zubný röntgen je toho neodmysliteľnou súčasťou.

Ortodoncia a čeľustná ortopédia Ortho Keep Smiling
Verím, že ste našli všetky potrebné informácie

Ak nie, neváhajte kontaktovať ambulancie Ortho Keep Smiling.

Napíšte nám
Túžite po rovných zuboch? arrow up