Krivé zuby: Najefektívnejší spôsob ich liečby v roku 2023
Bratislava Michalovce Birmingham

Krivé zuby: Najefektívnejší spôsob ich liečby v roku 2023

Bezchybný chrup, aký vidíme na titulkách časopisov, sa vyskytuje zriedkavo. Estetický, funkčne a tvarovo správny chrup má len 2-5% ľudí.

MDDr. Antónia Rošková
logo 15.september 2023 · 6 min čítania

Vyhovujúci chrup, ktorý má menšie, menej významné odchýlky nachádzame asi v 55%. Zvyšok predstavujú chrupy postihnuté takými odchýlkami, ktoré vyžadujú liečbu. A to nielen z estetického, ale aj medicínskeho hľadiska.

Mať krivé zuby teda nie je žiadnou raritou, kto by ale netúžil po krásnom a estetickom úsmeve?

Krivé mliečne zuby u detí

Medzi mliečnymi a trvalými zubami je niekoľko rozdielov. Okrem farby, či tvrdosti zubných tkanív, je značný rozdiel v ich veľkosti.

Mliečne zuby sú menšie a v chrupe detí preto často pozorujeme medzery. Medzery sú bežnou, priam žiadanou súčasťou chrupu detí, nakoľko vytvárajú rezervoár miesta pre väčšie trvalé zuby a zabezpečujú tak cestu pre ich správne prerezanie sa.

Aj napriek tomu sa môžeme stretnúť s krivými zubami u detí. Či už jeden alebo aj viac zúbkov môže byť vyrastených inak, ako by sa od nich očakávalo. Rotácie, či mierny odklon od svojej správnej osi sú často viditeľnou súčasťou chrupu detí.

Tieto odchýlky sú menej významné a nemusia ešte znamenať, že trvalý zub bude rovnako krivý ako jeho predchodca.

Existujú však odchýlky, ktoré je najvhodnejšie riešiť ešte v čase mliečneho chrupu. Medzi tieto odchýlky patrí otvorený zhryz, obrátený zhryz, či skrížený zhryz.

Krivé zuby z cumlíka

Aj zdanlivo neškodná vec ako cumeľ môže byť príčinou nepríjemných komplikácií. Cmúľanie cumľa, či palca spôsobuje kontinuálny tlak na predné horné zuby a prednú časť podnebia, následkom čoho dochádza k ich deformovaniu.

Forma a lokalizácia odchýlky závisia od typu zlozvyku. Zatiaľ čo cmúľanie palca vo vertikálnej polohe má za následok vznik odchýlky nazývanej predkus, cmúľanie palca v horizontálnej polohe zas vedie k otvoreniu zhryzu.

Nepríjemným následkom otvoreného zhryzu je neschopnosť odhrýzať potravu, znížená výkonnosť chrupu a často aj rečové poruchy.

Tieto zlozvyky je preto potrebné odstrániť dostatočne včas. Ideálne ešte pred tým, ako samotná odchýlka začne vznikať. Pokiaľ sa už vyskytne, častokrát je jedinou možnosťou jej nápravy liečba u čeľustného ortopéda.

Zaujímavé informácie nájdete aj na našom Instagrame.

Ortodoncia a čeľustná ortopédia Ortho Keep Smiling

Zistite ešte dnes ako vám Ortho Keep Smiling dokáže pomôcť

Konzultácia – ponúkame vám bezplatnú konzultáciu online formou alebo priamo u nás v ambulancií

Strojčeky na zuby – ponúkame vám 3 druhy strojčekov na zuby

Krivé zuby v dospelosti

Krivé zuby v dospelosti nie sú žiadnou raritou.

Pýtate sa, čo je príčinou ich nesprávneho postavenia? Faktorov, ktoré sa na tom podieľajú je mnoho.

Veľkú úlohu zohráva dedičnosť. Práve tá ovplyvňuje tvar a veľkosť zubných oblúkov, rovnako aj tvar a veľkosť zubov. Môže tak byť zodpovedná za stesnanie zubov alebo naopak medzerovitý chrup.

Uplatňuje sa tiež pri chýbaní niektorého zo zubných zárodkov, alebo je naopak zodpovedná za prítomnosť nadpočetného zuba.

Okrem dedičnosti sa uplatňujú na vzniku odchýlok rôzne vonkajšie faktory ako poškodenie mliečnych zubov, či už kazom alebo úrazom, predčasná strata zubov alebo zlozvyky.

Predčasná strata mliečnych zubov je zodpovedná za stratu miesta v zubnom oblúku. Dochádza k posunu okolitých zubov do vzniknutej medzery a tým k zmenšovaniu miesta pre stály zub. Výsledkom je stesnanie, nesprávne prerezanie trvalého nástupcu, či jeho úplné neprerezanie sa.

Pri predčasných stratách trvalých zubov dochádza k skláňaniu susedného zuba do medzery a k vysúvaniu zuba, ktorý sa nachádza oproti medzere.

Aj zlozvyk ako dýchanie ústami je zodpovedný za vznik odchýlok. V takom prípade dochádza ku kontinuálnemu tlaku líc na horný zubný oblúk, ktorý sa následne zužuje a vzniká jeho kompresia. Zúženie horného zubného oblúka sa spája so stesnaním zubov a odchýlkou nazývanou predkus.

Aké je riešenie na vyrovnanie krivých zubov ?

Ako napraviť krivé zuby? Odpoveď je jednoduchá. Najčastejšie sa na liečbu krivých zubov používajú zubné strojčeky. Tie špeciálnym mechanizmom dostávajú zuby do ich správnej polohy, upravujú ich sklon a postavenie.

V našich ambulanciách ponúkame 3 typy strojčekov:

Aký je rozdiel medzi Damon a Invisalign strojčekom?

Výhody Damon strojčekaVýhody Invisalign strojčeka
rýchlejšia a efektívnejšia liečbavyberateľný
menej bolestivý posun zubovžiadne obmedzenia pri jedle
nižší počet návštevnižší počet návštev
najmodernejšia technológiariešenie aj komplikovaných prípadov
dostupnosť keramickej verzienajmodernejšia technológia

A čo ak Vás trápi len jeden krivý zub? 

Mnohým pacientom prekáža len jeden krivý zub. Ten môže byť nesprávne postavený, zrotovaný, môže byť oproti svojim susedom viac vpredu alebo vzadu. Pacienti si všímajú tú odchýlku, ktorá im pripadá neestetická, pretože narúša celkový dojem z ich úsmevu.

Najčastejšie pacientom prekáža odchýlka, ktorá je viditeľná pri rozprávaní, či pri úsmeve. Krivé predné zuby, zrotované dvojky odlišného tvaru alebo nesprávne prerezaný očný zub, sú najčastejšou príčinou, pre ktorú pacienti vyhľadajú čeľustného ortopéda.

Pamätajte však, nie všetko je ale len o estetike. Aj na prvý pohľad jednoduchá odchýlka sa môže skrývať za zložitejším problémom, ktorý narúša celkovú funkčnosť Vášho chrupu.

Preto Vám odporúčame objednať sa na konzultáciu a prebrať stav Vášho chrupu s odborníkom.

Neváhajte a kontaktujte nás. Objednať sa na bezplatnú konzultáciu môžete už dnes.

Strojček na krivé zuby

V liečbe krivých zubov sa najčastejšie využívajú zubné strojčeky. Špeciálnym mechanizmom posúvajú zuby do správnej polohy a postavenia, a vytvárajú tak harmonický úsmev.

Do 18. roku života zdravotné poisťovne prispievajú na časť nákladov spojených s čeľustno-ortopedickou liečbou

Klasický kovový strojček posúva zuby pomocou kovových zámkov nalepených na predných plochách zubov a kovového drôtu, ktorý má tvarovú pamäť. Drôt vyvíja na zuby jemný tlak a dostáva ich do požadovaného postavenia. Ide o finančne najdostupnejšiu variantu zubného strojčeka.

Damon strojček je moderný systém liečby krivých zubov. Využíva špeciálne samoligovacie zámky, ktoré posúvajú zuby efektívnejším spôsobom. Obrovskou výhodou je, že je schopný liečiť aj ťažšie diagnózy bez potreby trhania zdravých zubov. Liečba je kratšia, efektívnejšia a vyžaduje menej návštev zubnej ambulancie.

Invisalign strojček využíva na liečbu sériu neviditeľných dláh, ktoré tlakom upravujú polohu zubov. Najväčšou výhodou tohto strojčeka je, že si takmer nikto nevšimne, že ho nosíte.

Či už sa jedná o malú odchýlku alebo má pacient veľmi krivé zuby, liečba strojčekom je najideálnejším spôsobom liečby, nakoľko rieši aj také problémy, ktoré si pacient nemusí sám ani uvedomovať.

Kompletný cenník služieb nájdete na našej webovej stránke.

Ako upraviť krivé zuby bez strojčeka?

Zaujíma Vás, či je možné upraviť krivé zuby aj bez strojčeka? Menšie, menej významné odchýlky, sa niekedy dajú vyriešiť aj inak ako strojčekom. Nevýrazné odchýlky v polohe, či sklone zubov je možné riešiť aj proteticky.

Do úvahy pripadajú zubné korunky, či estetické fazety, ktoré upravujú aj tvar a farbu Vašich zubov.

Pri liečbe pomocou keramických koruniek a faziet je však potrebné obrúsiť tvrdé zubné tkanivá tak, aby sa vytvoril priestor pre plášť budúcej korunky, či fazetu.

Ide o liečbu, pri ktorej sa nevyhnutným brúsením častokrát strácajú aj zdravé zubné tkanivá. Toto ošetrenie je invazívne a v mnohých prípadoch aj zbytočné.

Problémy s krivými zubami je vhodné riešiť od základu, čo znamená, že zub je potrebné upraviť do jeho správnej polohy, upraviť jeho sklon či rotáciu.

Následná úprava farby zubov je možná bielením, a úprava tvaru zubov zas pomocou priamej dostavby kompozitnou (bielou) plombou.

Toto riešenie je minimálne invazívne a chráni Vaše zuby pred zbytočným obrusovaním.

Krivé zuby a operácia

V niektorých, závažnejších prípadoch stoja za krivými zubami problémy s čeľustnými kosťami.

Porucha vývoja čeľustných kostí môže znamenať, že sánka alebo čeľusť je vyvinutá nedostatočne alebo naopak došlo k jej nesprávnemu/nadrozmernému rastu v niektorom smere.

V takýchto prípadoch sa vyžaduje aj chirurgická intervencia. Táto operácia sa vykonáva vždy až v dospelosti, po ukončení rastu čeľustných kostí. Cieľom chirurgickej liečby je upraviť vzájomnú polohu čeľuste a sánky.

Aj v týchto prípadoch je liečba strojčekom nevyhnutná. Pacient musí zubný strojček nosiť pred aj po samotnej operácii.

V sekcii Pred & Po na našej web stránke si môžete pozrieť aj ďalšie čeľustné anomálie.

Zhrnutie

Jeden alebo viaceré krivé zuby pre pacientov predstavujú značný diskomfort. Viditeľná odchýlka im pripadá neestetická, pretože narúša celkový dojem z ich úsmevu.

Či už sa jedná o malú odchýlku alebo má pacient veľmi krivé zuby, liečba strojčekom je najideálnejším spôsobom liečby,

Harmonický a krásny úsmev je dôležitý. Pomáha Vám vytvoriť dobrý dojem na ľudí, s ktorými sa rozprávate, robí Vás sebavedomejšími, radšej sa usmievate.

Ortodoncia a čeľustná ortopédia Ortho Keep Smiling
Verím, že ste našli všetky potrebné informácie

Ak nie, neváhajte kontaktovať ambulancie Ortho Keep Smiling.

Napíšte nám
Túžite po rovných zuboch? arrow up