Aká je priemerá cena zubného strojčeka v roku 2024?
Bratislava Michalovce Birmingham

Aká je priemerná cena zubného strojčeka v roku 2024?

Liečba zubným strojčekom býva častokrát zdĺhavou záležitosťou a jej cena sa odvíja od viacerých faktorov, ktoré si bližšie priblížime v nasledujúcom článku.

MDDr. Antónia Rošková
logo 12.február 2024 · 4 min čítania

Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú cenu zubného strojčeka, patria závažnosť odchýlky, dĺžka liečby, vek pacienta, či výber samotného strojčeka.

V našich ambulanciách ponúkame 3 typy zubných strojčekov – klasický kovový strojček, zubné strojčeky Damon (oba typy dostupné v dvoch variantách – s keramickými a kovovými zámkami) a priesvitné strojčeky Invisalign.

Koľko stojí strojček na zuby?

Pre mnohých pacientov je cena zubného strojčeka dôležitým faktorom pri začatí liečby.

Cena kompletnej liečby sa zvyčajne začína na hodnote 1750€, ale jej finálna výška sa okrem iného odvíja aj od typu strojčeka.

Klasický kovový strojček

Poskytuje účinný a rokmi overený spôsob narovnania zubov.

Pri klasickom kovovom strojčeku sú na predných plôškach zubov nalepené kovové zámky, do ktorých je ukotvený kovový drôt pomocou malých elastických gumičiek.

Tento drôt má tvarovú pamäť, a preto na zuby vyvíja jemný tlak, ktorým ich postupne dostáva do požadovanej polohy.

Klasický strojček existuje aj v estetickejšej variante a to vďaka dostupnosti priehľadných zámiek, ktoré sú podstatne menej nápadné, ako zámky kovové a preferované sú hlavne v dospelom veku.

Za klasický strojček u nás zaplatíte od 1750€ do 3500€.

cena zubného strojčeka

Damon technológia strojčekov

V súčasnosti je najnovším systémom liečby krivých zubov.

Táto technológia spočíva vo voľnom uložení drôtu v tvz. samoligovacích zámkach, vďaka čomu je posun zubov efektívnejší.

Jeho benefitmi sú tak skrátená dĺžka liečby a menej časté návštevy zubnej ambulancie.

Najväčšou výhodou však ostáva to, že Damon strojček je schopný vyliečiť aj ťažšie diagnózy bez potreby vytiahnutia zdravých zubov.

Cena Damon strojčeka začína od 1900€ do 3900€.

V našej ambulancii ponúkame tiež liečbu strojčekmi Invisalign.

Na rozdiel od klasického či Damon strojčeka, metóda Invisalign využíva na liečbu sériu priesvitných individuálne zhotovených dláh, ktoré svojim tlakom upravujú polohu zubov.

Najväčšou výhodou tohto typu strojčeka je jeho estetika. Dlahy sú prakticky neviditeľné, takže počas celej liečby si takmer nikto nevšimne, že strojček nosíte.

Cena Invisalign je od 3950€ až 4800€.

Zaujímavé informácie nájdete aj na našom Instagrame.

Aký je rozdiel medzi Damon a Invisalign strojčekom?

VÝHODY DAMON STROJČEKAVÝHODY INVISALIGN STROJČEKA
rýchlejšia a efektívnejšia liečbavyberateľný
nižší počet návštevžiadne obmedzenia pri jedle
najmodernejšia technológianižší počet návštev
menej bolestivý posun zubovestetika
dostupnosť keramickej verzie

Uvedené ceny strojčekov sú orientačné vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré výslednú cenu ovplyvňujú. Medzi tieto faktory patrí:

  • závažnosť diagnózy 
  • dĺžka liečby, ktorá ovplyvňuje počet kontrol 
  • spolupráca pacienta 
  • vek pacienta a jeho zdravotná poisťovňa
  • typ zubného strojčeka a pod.

Na našej webovej stránke si môžete pozrieť podrobný cenník jednotlivých výkonov pri liečbe zubným strojčekom.

Ortodoncia a čeľustná ortopédia Ortho Keep Smiling

Zistite ešte dnes ako vám Ortho Keep Smiling dokáže pomôcť

Konzultácia – ponúkame vám bezplatnú konzultáciu online formou alebo priamo u nás v ambulancií

Strojčeky na zuby – ponúkame vám 3 druhy strojčekov na zuby

Cena keramického strojčeka na zuby

Ako sme už uviedli vyššie, v našich ambulanciách ponúkame tri typy strojčekov – kovový strojček, Damon strojček a priesvitný strojček Invisalign.

Klasický kovový strojček a strojček typu Damon je dostupný tiež v estetickejšej variante – s keramickými priesvitnými zámkami.

Z hľadiska efektivity liečby nie je medzi kovovými a keramickými zámkami žiaden rozdiel, jediný benefit keramických zámiek ostáva estetika. Práve z tohto dôvodu sú keramické varianty preferované hlavne v dospelom veku.

Cena keramického strojčeka je vyššia a podrobné ceny sú uvedené v našom cenníku.

Cena strojčeka na zuby u detí

Cena zubného strojčeka závisí tiež od veku pacienta.

Deťom do 18. roku života prispieva na liečbu zubným strojčekom poisťovňa.

Výška tohto príspevku sa odvíja od závažnosti odchýlky. Pri niektorých závažných odchýlkach hradí poisťovňa liečbu v plnej výške, pri iných menej závažných odchýlkach je liečba hradená zdravotnou poisťovňou čiastočne.

Pacienti po 18. roku života nemajú nárok na úhradu liečby zo zdravotného poistenia, s výnimkou pacientov so závažnými odchýlkami ako sú rázštep pery, čeľustí, či podnebia. U týchto pacientov je liečba strojčekom hradená z verejného zdravotného poistenia aj po 18. roku.

Zdravotná poisťovňa prispieva na čeľustno-ortopedickú liečbu jedenkrát za život.

V prípade, že pacient svojvoľne preruší liečbu na 6 a viac mesiacov, stráca nárok na úhradu liečby zo zdravotného poistenia.

Naše pracovisko je zmluvným partnerov zdravotných poisťovní Dôvera a Union v odbore čeľustná ortopédia. Pacienti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou si liečbu v našich ambulanciách hradia ako samoplatci.

Viac o preplácaní strojčekov zubnými poisťovňami si môžete prečítať v predchádzajúcom článku.

Cena neviditeľného strojčeka Invisalign

Invisalign je strojček, ktorý funguje na princípe priesvitných dláh.

Využíva sériu na mieru zhotovených dláh, ktoré si pacient mení v určitých intervaloch. Tieto dlahy pomocou tlaku dostávajú zuby do žiadaného postavenia.

Liečba priesvitným strojčekom Invisalign nie je hradená z verejného zdravotného poistenia a pacient bez ohľadu na vek si celú liečbu hradí ako samoplatca.

Cena strojčeka sa pohybuje od 3950€.

Zhrnutie

Cena zubného strojčeka zahŕňa konzultáciu, komplexné čeľustno-ortopedické vyšetrenie, návrh liečebného plánu, analýzu RTG, odtlačky, zhotovenie a analýzu modelov, konštrukčný zhryz, nalepenie strojčeka, pravidelné kontroly, sňatie strojčeka, retenčné dlahy a pravidelné kontroly po sňatí strojčeka.

Každá liečba je však individuálna a jej cena sa odvíja od spomínaných faktorov.

Pre lepšiu predstavu o priebehu liečby, jej dĺžke a cene sa objednajte na konzultáciu priamo u nás.

Ortodoncia a čeľustná ortopédia Ortho Keep Smiling
Verím, že ste našli všetky potrebné informácie

Ak nie, neváhajte kontaktovať ambulancie Ortho Keep Smiling.

Napíšte nám
Túžite po rovných zuboch? arrow up